บริการของเรา | OUR SERVICE
ขั้นตอนตกแต่งภายใน
ดูความต้องการของลูกค้า
ลูกค้าส่งรายละเอียด ความต้องการและงบประมาณ ได้ที่ช่องทาง Contact หรือหากต้องการนัดหมาย ชมผลงานตัวอย่างงานจริงที่ออฟฟิศ สามารถระบุเวลานัดหมาย และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป เพื่อนัดหมายพูดคุยกัน นัดดูพื้นที่จริงและวัดหน้างานนำระยะมาออกแบบ และ นำเสนองานออกแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบ
เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาทำแบบ ชำระค่าออกแบบ 50% เมื่อเริ่มออกแบบ นำเสนอภาพ Perspective 3D เป็นภาพเสมือนจริงก่อนสร้างจริง แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และอีก50% เมื่อออกแบบเสร็จ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ยินดีลดค่าแบบ50% และคืนเงินให้ในงวดสุดท้ายของงานบิวท์อินน์
ก่อสร้างตามแบบ
ทำสัญญาก่อสร้างโดยมีรายละเอียดชำระเงินดังนี้
งวดที่ 1 30% เมื่อลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 30% เมื่อขึ้นโครงสร้างตู้สูง ตู้เตี้ย และตกแต่งผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ ไม่รวมหน้าบานและลิ้นชัก
งวดที่ 3 30% เมื่อขึ้นโครงสร้างตู้สูง ตู้เตี้ย และตกแต่งผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่รวมหน้าบานและลิ้นชัก
งวดที่ 4 5% เมื่อติดหน้าบาน บัวพื้น บัวฝ้า วัสดุปิดผิว และทำสี 80%แล้วเสร็จ
งวดที่ 5 5% เมื่องานแล้วเสร็จ และลดค่าออกแบบตกแต่งภายในให้ 50% ของค่าออกแบบ